Strunge Jensen A/S fortsætter arbejdet og følger de officielle anbefalinger

For at begrænse smittefaren i forbindelse med coronavirus følger Strunge Jensen A/S naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger for private virksomheder. Vi opretholder i videst muligt omfang produktionen, dog under hensyn til de skærpede forhold vedrørende personlig kontakt.

Vores medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra, ligesom fysiske møder også i videst muligt omfang søges undgået og hvis muligt afholdt via telefon/skype.

Udgangspunktet er altså, at vi gør alt for at vores arbejde og projekter fortsætter i det omfang, det er muligt.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Strunge Jensen A/S søger 2 kompetente og erfarne byggeledere

Hvad laver vi og hvad kan vi tilbyde?

I Strunge Jensen A/S yder vi rådgivning af både traditionelle og mere unikke opgaver, blandt andet inden for kulturbyggeri, erhvervsbyggeri, undervisningsbyggeri og fredet/bevaringsværdigt byggeri, og en del løses under flerårige rammeaftaler med professionelle bygherrer. Aktuelt varetager vi byggeledelse af undervisnings-, erhvervs- og boligbyggeri.

I Strunge Jensen A/S får du

- Job i en mellemstor virksomhed, hvor alle kender hinanden, og vejen til ledelsen er kort

- Mulighed for fortsat at udvikle dit fagområde inden for byggeledelse

- Tilbud om personlig og faglig efteruddannelse inden for dit fagområde

- Indflydelse på tilrettelæggelse af dine egne opgaver og arbejdsdage

- Engagerede og højt kvalificerede kolleger, som lægger vægt på sparring og vidensdeling

- En årlig studietur i firmaregi med et såvel fagligt som socialt sigte

- En social arbejdsplads med masser af arrangementer som julefrokoster, sommerfester og meget mere

- En sundhedsforsikring

Hvad skal du lave og hvad forventer vi?

Arbejdet som byggeleder foregår fortrinsvist direkte på de enkelte byggepladser i tæt dialog med bygherrer, entreprenører og øvrige aktører i byggeprojekterne. Herudover har byggelederen også en fast arbejdsplads i vores åbne kontormiljø i Solrød Strand.

Opgaverne som byggeleder varierer fra helt små ombygninger og op til projekter som omfatter anlægssummer på 150 mio. kr. omfattende byggeledelse af total-, hoved- og fagentrepriser, herunder indgår tilsyn, byggemøder, koordinering, byggelogistik, tidsstyring, økonomi, ressourcer og kvalitet på én gang.

Herudover varetager byggelederen arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfaserne, samt granskning af projekter byggeledelsesmæssigt. I perioder med mindre byggeledelsesaktivitet bidrager byggelederen blandt andet med bygningsundersøgelser, bygningsregistrering og bygherrerådgivning.

Med din praktiske erfaring fra byggepladser er du med til at sikre vores projekters bygbarhed og fremdrift ved at kvalitetsstyre det samlede projektmateriale samt optimere kommunikation og samarbejde på byggepladsen. Du er aktivt med til at sikre, at vores ydelser opfylder vores kunders behov.

Du er den helt rigtige til jobbet, hvis

- Du er uddannet bygningsingeniør eller bygningskonstruktør

- Du har den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse

- Du har minimum 5 års erfaring som byggeleder

- Du er struktureret, systematisk og i stand til at skabe overblik, også når der er travlt

- Du forstår at etablere gode relationer og at kommunikere byggesagers rammer effektivt

- Du bidrager til vores gode arbejdsmiljø med humor og godt humør

- Du har gode danskkundskaber, både mundtligt og skriftligt

- Du er indehaver af kørekort og har egen bil

Stillingerne er faste og sat i forhold til funktionærloven. Løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt.

En ansættelse i Strunge Jensen A/S er betinget af, at du kan opnå sikkerhedsgodkendelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kom videre

Vil du vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte rådgivningschef Jannich Rolf Larsen på telefon 20606017 eller direktør Jesper Strunge Jensen på telefon 20606010.

Mail din ansøgning på dansk, mærket ”Byggeleder” med angivelse af om du først så stillingsopslaget på Jobindex, Konstruktørjob, LinkedIn eller på hjemmesiden, sammen med dit CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser til mailadressen ingenioer@strunge.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og behandler ansøgninger løbende og fortroligt.

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I

Solrød Center 29, 2. sal

2680 Solrød Strand

Strunge Jensen A/S’ cirka 30 medarbejdere yder kompetent, ISO-certificeret rådgivning inden for byggeri og anlæg, primært på Sjælland og øerne. Kvalitet og bæredygtighed har prioritet i vores rådgivning og projektering. Firmaet har i 40 år gennemført et utal af projekter i Danmark.

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​ingenioer@strunge.dk