Vi søger en ny byggeleder med interesse for bygherrerådgivning

Hvad laver vi og hvad kan vi tilbyde?

I Strunge Jensen A/S yder vi rådgivning inden for såvel traditionelle som mere unikke opgaver ved blandt andet kulturbyggeri, erhvervsbyggeri, undervisningsbyggeri og restaurering af fredede bygninger. Vores cirka 35 medarbejdere yder kompetent, ISO-certificeret rådgivning inden for byggeri og anlæg, primært på Sjælland og øerne. Kvalitet og bæredygtighed har højeste prioritet i vores rådgivning og projektering. Firmaet har i 40 år gennemført et utal af projekter i Danmark.

I Strunge Jensen A/S får du

 • Job i en mellemstor virksomhed, hvor alle kender hinanden, og vejen til ledelsen er kort
 • ​Mulighed for fortsat at udvikle dit fagområde inden for byggeledelse
 • ​Tilbud om personlig og faglig efteruddannelse inden for dit fagområde
 • ​Ansvarsområder inden for byggesager af varierende størrelse og art
 • ​Indflydelse på tilrettelæggelse af dine egne opgaver og arbejdsdage
 • ​Engagerede og højt kvalificerede kollegaer, som lægger vægt på sparring og vidensdeling
 • ​En årlig studietur i firmaregi med et såvel fagligt som socialt sigte
 • ​En social arbejdsplads med masser af arrangementer som julefrokoster, sommerfester og meget mere
 • ​En sundhedsforsikring

Hvad skal du lave og hvad forventer vi?

Du skal som byggeleder blandt andet være med til at sørge for en effektiv arbejdsproces, hvor lovgivningen overholdes og byggeriet afleveres til tiden. Der kan være tale om større eller mindre byggeprojekter inden for eksempelvis kulturbyggeri, erhvervsbyggeri, undervisningsbyggeri og restaurering af fredede bygninger. Du skal under projekterne blandt andet stå for arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfasen, føre fagtilsyn under udførelsesfasen, udfylde tilsynsplaner, indsamle kvalitetssikringsdokumenter og afholde byggemøder for byggeriets forskellige parter, samt varetage kontakten til bygherren.

Har du en stor interesse inden for bygherrerådgivning eller har du tidligere arbejdet som bygherrerådgiver, vil det være kærkomment. Som bygherrerådgiver består arbejdet i at bistå bygherren med blandt andet udfærdigelse af byggeprogram, valg af rådgivere og entreprenører, samt proces- og økonomistyring. Du skal under projekterne blandt andet stå for udarbejdelse af beslutningsgrundlag, handlingsplaner og drifts- og vedligeholdelsesbudgetter, samt rådgive under projektering, udførelse, aflevering og drift af byggeriet. Afhængigt af opgavens karakter, vil du som bygherrerådgiver, få tilknyttet de nødvendige interne kompetencer på særlige områder bæredygtighed (DGNB), klimasikring, termiske og optiske indeklimaforhold og endelig certificeret brandrådgivning.

Herudover kommer du til at indgå i tværfagligt arbejde og vidensdeling på tværs af vores afdelinger, konstruktion, VVS og el. Du vil herudover også indgå i tæt samarbejde med entreprenører og bygherrer under udviklingen af projekter og i forbindelse med den fysiske udførelse af projekter, hvor du skal bistå med projektopfølgning og aflevering.

Du er den helt rigtige til jobbet, hvis

 • Du er bygningskonstruktør, ingeniør eller byggetekniker, gerne med en håndværksmæssig baggrund
 • ​Du har minimum 3 års erfaring med byggeledelse og/eller bygherrerådgivning
 • ​Du har supplerende uddannelse som arbejdsmiljøkoordinator
 • ​Du omstiller dig let inden for miljøforskellen mellem kontor og byggeplads
 • ​Du kan arbejde selvstændigt og tage ansvar for egne opgaver, projekter og deadlines
 • ​Du trives med at være tæt på projekter og har samtidig evnen til at skabe overblik
 • ​Du bidrager til vores gode arbejdsmiljø med humor og godt humør
 • ​Du har gode danskkundskaber, både mundtligt og skriftligt
 • ​Du er indehaver af kørekort og har egen bil

En ansættelse i Strunge Jensen A/S er betinget af, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kom videre

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Asger Heidemann på telefon 20601217 eller direktør Jesper Strunge Jensen på telefon 20606010.

Mail din ansøgning på dansk, mærket ”Byggeleder”, CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser til mailadressen ingenioer@strunge.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, som behandles fortroligt . Vi behandler ansøgninger løbende.

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I

Solrød Center 29, 2. sal

2680 Solrød Strand

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge

​CVR - 12565771​​​