KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Vi søger i Strunge Jensen A/S en kompetent og erfaren byggeleder

Hvad laver vi og hvad kan vi tilbyde?

I Strunge Jensen A/S yder vi rådgivning inden for såvel traditionelle som mere unikke opgaver ved blandt andet kulturbyggeri, erhvervsbyggeri, undervisningsbyggeri og restaurering af fredede bygninger. Aktuelt varetager vi byggeledelse på folkeskoler, erhvervs- og idrætsbyggeri og for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

I Strunge Jensen A/S får du

·​Job i en mellemstor virksomhed, hvor alle kender hinanden, og vejen til ledelsen er kort

·​Mulighed for fortsat at udvikle dit fagområde inden for byggeledelse

·​Tilbud om personlig og faglig efteruddannelse inden for dit fagområde

·​Indflydelse på tilrettelæggelse af dine egne opgaver og arbejdsdage

·​Engagerede og højt kvalificerede kolleger, som lægger vægt på sparring og vidensdeling

·​En årlig studietur i firmaregi med et såvel fagligt som socialt sigte

·​En social arbejdsplads med masser af arrangementer som julefrokoster, sommerfester og meget mere

·​En sundhedsforsikring

Hvad skal du lave og hvad forventer vi?

Arbejdet som byggeleder foregår fortrinsvist direkte på de enkelte byggepladser i tæt dialog med bygherrer, entreprenører og øvrige aktører i byggeprojekterne. Herudover har byggelederen også en fast arbejdsplads i vores åbne kontormiljø i Solrød Strand.

Opgaverne som byggeleder varierer fra helt små ombygninger og op til projekter som omfatter anlægssummer på 150 mio. kr. omfattende byggeledelse af total-, hoved- og fagentrepriser, herunder indgår tilsyn, byggemøder, koordinering, byggelogistik, tidsstyring, økonomi, ressourcer og kvalitet på én gang. Herudover varetager byggelederen arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfaserne, samt granskning af projekter byggeledelsesmæssigt. I perioder med mindre byggeledelsesaktivitet bidrager byggelederen blandt andet med bygningsundersøgelser, bygningsregistrering og tilstandsrapporter.

Med din praktiske erfaring fra byggepladser, er du med til at sikre vores projekters bygbarhed og fremdrift ved at kvalitetsstyre det samlede projektmateriale samt optimere kommunikation og samarbejde på byggepladsen. Du er aktivt med til at sikre, at vores ydelser opfylder vores kunders behov.

Du er den helt rigtige til jobbet, hvis

·​Du er uddannet bygningsingeniør eller bygningskonstruktør

·​Du har den lovpligtige arbejdsmiljøkoordinatoruddannelse

·​Du har minimum 5 års erfaring som byggeleder

·​Du er struktureret, systematisk og i stand til at skabe overblik, også når der er travlt

·​Du forstår at etablere gode relationer og at kommunikere byggesagers rammer effektivt

·​Du bidrager til vores gode arbejdsmiljø med humor og godt humør

·​Du har gode danskkundskaber, både mundtligt og skriftligt

·​Du er indehaver af kørekort og har egen bil

Stillingen er fast og sat i forhold til funktionærloven. Løn fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Tiltrædelse snarest muligt.

En ansættelse i Strunge Jensen A/S er betinget af, at der kan opnås sikkerhedsgodkendelse fra Politiets Efterretningstjeneste og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Kom videre

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte rådgivningschef Jannich Rolf Larsen på telefon 20606017 eller direktør Jesper Strunge Jensen på telefon 20606010.

Mail din ansøgning på dansk, mærket ”Hjemmeside – Byggeleder”, CV, eksamenspapirer og eventuelle udtalelser til mailadressen ingenioer@strunge.dk.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og behandler ansøgninger løbende.

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I

Solrød Center 29, 2. sal

2680 Solrød Strand

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk