KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

WORKSHOP-DAG PÅ UGLEGÅRDSSKOLEN

Torsdag i sidste uge deltog vi, Strunge Jensen A/S, sammen med 10-15 andre virksomheder i projektet ”Åben Skole 2018” arrangeret af GreveSolrødErhverv i samarbejde med Uglegårdsskolen. Formålet med dagen var gennem 4 workshops at præsentere sit fag, så Uglegårdsskolens elever fra 6. klasse kunne få indblik i de udvalgte fags arbejdsområder og kompetencekrav.
I vores ingeniør-workshop havde medarbejderne i Strunge Jensen A/S indsamlet gamle mælkekartoner og plastikflasker i stor stil. Eleverne havde så til opgave at konstruere en bærende bro ud af den givne mængde ”skrald” de fik stillet til rådighed inden for en tidsramme på 40 minutter. Opgaven belyste altså både de miljømæssige, økonomiske og tidsmæssige aspekter af ingeniørarbejdet i overført betydning.
Alle broerne blev målt og vurderet, og til slut på dagen kunne det bedste ingeniørteam udpeges, som værende dem der havde bygget den længste og mest bærende bro på hele 2,44 m. Vi havde en yderst lærerig og idéskabende dag med en masse kvikke børn, som forhåbentlig har fået øjnene op for ingeniørfaget. Tak for en god dag!

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk