KUNDEFOKUSERET, ENGAGERET, IDESKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Højt fagligt niveau

Strunge Jensen A/S lægger via sin medarbejderpolitik vægt på varige ansættelsesforhold og et harmonisk arbejdsklima.

EFTERUDDANNELSE OG ERFARINGSUDVEKSLING

​Medarbejdernes faglige kompetence udbygges ved jævnlig deltagelse i ekstern efteruddannelse. Erfarne medarbejdere er ansvarlige for specialer, hvor de følger udviklingen på de pågældende områder. Erfaringsudveksling mellem medarbejderne er et vigtigt middel til at højne det faglige niveau. Vi arbejder systematisk med udviklingsplaner for alle medarbejdere. Udover den faglige udvikling arbejdes der med medarbejdernes kommunikations- og ledelsesmæssige evner.

DAGLIG LEDELSE OG MINDRE PROJEKTTEAMS

​Den daglige ledelse varetages af et erfarent og sammentømret team bestående af: direktør, økonomichef, rådgivningschef og fagledere for konstruktioner, vvs-installationer og el-installationer. Vi arbejder i projektteams bestående af medarbejdere med de rette kompetencer.

ERFARNE RÅDGIVERE OG AUTORISEREDE KONSULENTER

​Firmaets ingeniørgruppe har en gennemsnitlig rådgivererfaring på 15 år, heraf gennemsnitligt 7 år hos Strunge Jensen A/S. En række af vore ingeniører besidder autorisationer og tillidshverv som syns-/skønsmænd og energikonsulenter.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Solrød Center​ 29, 2. sal

2680 Solrød Strand

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk