KUNDEFOKUSERET, ENGAGERET, IDESKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Vision

Ledelse og medarbejdere har i fællesskab defineret følgende vision for Strunge Jensen A/S:

”Vi vil være kendt som en kundefokuseret samarbejdspartner, der med engagerede, kompetente

og idéskabende medarbejdere leverer helhedsorienteret rådgivning af højeste kvalitet”.

VELKOORDINEREDE INGENIØRPROJEKTER

Med 25 ansatte er vi hverken et stort eller lille ingeniørfirma, hvilket er i overensstemmelse med vores idégrundlag.Vi ønsker nemlig at tilbyde tværfagligt velkoordinerede ingeniørprojekter af høj faglig kvalitet samtidig med, at vores kunder oplever at have én projektleder, som der opbygges et personligt og tillidsfuldt samarbejde med.

UVILDIG OG PERSONLIG RÅDGIVNING

Vi tilbyder vores kunder en kvalificeret, uvildig rådgivning uden bindinger til producenter og leverandører, en rådgivning som tilfredsstiller klientens ønsker og behov. Klienter med divergerende interesser betjenes ikke i samme sagsforløb. Vi vil gerne sikre en servicebetonet og personlig betjening med en fast projektleder fra sagens start til afslutning samt anvendelse af samme projektleder ved nye opgaver for samme klient.

MILJØRIGTIGE LØSNINGER

Via vores rådgivning vil vi gerne medvirke til miljørigtige og energiøkonomiske løsninger til gavn for både klientens budget og vores klima generelt. Vi anvender ekstern specialistbistand på de områder, der ligger uden for vores egne erfaringsområder, dette sikrer klienten den bedst mulige rådgivning.

LØBENDE EFTERUDDANNELSE

Vi gør, hvad vi kan for at opretholde et højt efteruddannelsesniveau med hensyn til nuværende og fremtidige specialer. Sidst, men ikke mindst overholder vi F.R.I.'s love og regler for god rådgiverskik.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Solrød Center​ 29, 2. sal

2680 Solrød Strand

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk