KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Vores Arbejdsforhold

”Vi lægger gennem vores medarbejderpolitik stor vægt på varige ansættelsesforhold og et harmonisk arbejdsklima”.

Vi sikrer deltagelse i ekstern efteruddannelse, hvorfor vores medarbejdere ved årlige medarbejderudviklingssamtaler får muligheden for, og er med til at drøfte og fastlægge egen fortsat udvikling.

Vi tilbyder alle medarbejdere 6 ugers ferie, samt fri juleaftens- og nytårsaftensdag. Herudover er alle medarbejdere dækket af vores sundhedsforsikring og har fri adgang til frugt- og drikkeordninger.

Vi er en social og levende arbejdsplads, hvor der hvert år gennem vores aktive personaleafdeling afholdes julefrokost, sommerfest, markeringer af mærkedage og mange andre sociale arrangementer.

Vi tager på studietur hvert år. Alle vores medarbejdere har hvert år siden 2011 været på studietur. Turen er et fagligt og socialt initiativ på 3-4 dage, hvor vi gennem foredrag, besigtigelse, sightseeing og kulturelle tiltag erhverver os ny international faglig viden på forskellige områder inden for ingeniørfaget og ikke mindst styrker vores sammenhold. Studieturene er gået til London, Berlin, Barcelona, Amsterdam, Tyskland/Østrig/Schweiz, Schweiz/Tyskland og Prag.

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk