KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Vores Faglige Niveau

Vores medarbejderes faglige kompetence udbygges ved jævnlig deltagelse i ekstern efteruddannelse. Erfarne medarbejdere er ansvarlige for specialer, hvor de følger udviklingen på de pågældende områder. Erfaringsudveksling mellem medarbejderne er et vigtigt middel til at højne det faglige niveau. Vi arbejder systematisk med udviklingsplaner for alle medarbejdere. Udover den faglige udvikling arbejdes der med medarbejdernes kommunikations- og ledelsesmæssige evner.

Vores daglige ledelse varetages af et erfarent og sammentømret team bestående af en direktør, en økonomichef, en rådgivningschef og fagledere for konstruktioner, vvs-installationer, el-installationer og byggeledelse og bygherrerådgivning. Vi arbejder i mindre projektteams bestående af medarbejdere med de rette kompetencer inden for områderne.

Vores ingeniørgruppe har en gennemsnitlig rådgivererfaring på 15 år, heraf gennemsnitligt 7 år hos Strunge Jensen A/S. En række af vore ingeniører besidder autorisationer, tillidshverv som syns-/skønsmænd, DGNB-certificeringer og energikonsulenter. ​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk