Bæredygtighed

​I foråret 2012 fik Danmark indført et certificeringssystem – DGNB – som relativt entydigt definerer og operationaliserer begrebet bæredygtighed. 

Bæredygtighed betragtes i systemet som en helhedsorienteret tilgang til projekter med tre hovedområder: Miljøet, Det sociale og Økonomien. Med et bæredygtigt fokus samler man begreberne og arbejder målrettet mod at forbedre tilstanden inden for alle områder ved at analysere, vurdere og prioritere en række kriterier for bæredygtighed.​

I tråd med Strunge Jensen A/S’ idegrundlag har miljøhensyn fra firmaets grundlæggelse været en fast og højt prioriteret del af vores rådgivning og projektering. Fra 70’ernes forskning og forsøg med alternative energikilder i samarbejde med Teknologisk Institut til udarbejdelse af et egentligt t operationelt projekteringsværktøj til miljørigtig projektering i samarbejde med Gladsaxe Kommune.​​

I de senere år har Strunge Jensen A/S arbejdet bevidst med vidensopbygning omkring bæredygtigt byggeri. Vi har på studieture til England og Tyskland tilegnet os viden om de forskellige internationale standarder og indgangsvinkler til bæredygtig projektering. I dag er vi medlem af Green Building Council Denmark, som udvikler den danske model for bæredygtigt byggeri. En udvikling som tager udgangspunkt i det tyske system.

Vi har p.t. 2 certificerede DGNB-konsulenter. Systematikken med analyse, vurdering og prioritering af kriterierne for bæredygtighed er allerede under indførelse i vores opgaveløsninger. En systematik, som stemmer godt overens med vores filosofi om at levere helhedsorienteret ingeniørrådgivning i høj og ensartet kvalitet. Vi arbejder i øjeblikket med flere projekter, som inden for de kommende år med stor sandsynlighed vil opnå certificering.​

Kontakt os for yderligere information

Yderligere viden om området bæredygtighed, godkendelseskriterier mm. kan du få ved at maile til os på jrl@strunge.dk eller du kan ringe til os på telefon 56 14 10 30.

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​