Hvordan kan der opnås reelle CO2-besparelser? – En Realdania-rapport

​Forskning peger på, at det kan være mere klimavenligt at renovere i stedet for at rive ned og bygge nyt. Men der kan være store forskelle på de beregnede og de faktiske CO2-besparelser i de metoder, vi bruger til at beregne CO2-aftrykket i dag. Det er et problem, fordi det giver upræcise tal, der ofte er betydeligt grønnere end, hvad de reelt er. Bygherrer samt rådgivere oplever forskel mellem de beregnede og de reelle energibesparelser i ældre bygninger, der er blevet energirenoveret.

​Rapporten ”Reelle CO2-besparelser i konkrete bygninger – en tværfaglig metodik med afsæt i bevaringsværdige etageejendomme fra 1930-1974” skal gøre os klogere på, hvordan der kan opnås reelle CO2-besparelser. Der peges på nogle få konkrete, enkle redskaber, såsom indsamling af forbrugsdata, blowerdoor-test, kontrolmålinger og bruger-undersøgelser. 

Ditte Strunge Larsen og Jesper Strunge Jensen har være ingeniørtekniske rådgivere på rapporten.​

Rapporten er udgivet som en del af Realdanias projekt ”Bygningskultur og Klima”, der skal udbrede viden om, at bevaring, fornyelse og energioptimering af Danmarks modernistiske etageboligbygninger fra 1930-74 kan bidrage til at reducere klimabelastningen uden at der gås på kompromis med de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier. 

Forfattere:

Projektleder, Ditte Strunge Larsen, cand.polit., Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører A/S

Medforfatter, Jesper Strunge Jensen, direktør, Strunge Jensen Rådgivende Ingeniører A/S

Medforfatter, Nanna Steenberg Meyer, tegnestuechef, Varmings Tegnestue

Thomas Waras Brogren, Projektchef Realdania​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​