Skybrudssikring af Kastellet

Kastellet er udover at være en stor arbejdsplads inden for Forsvaret også et historisk fæstningsværk og dermed et beskyttet fortidsminde. Kastellet i sin nuværende form har bestået siden 1660’erne. I 2011 blev Kastellet ramt af et enormt skybrud, som medførte omfattende oversvømmelser, omfanget af skybruddet i 2011 kaldes en 100-års hændelse, men der gik ikke mere end 3 år før, at Kastellet endnu en gang blev ramt af et tilsvarende skybrud i 2014. Som et resultat af de to skybrud, de fremtidige klimaprognoser, som forudser fortsat øget global opvarmning med stigende vandstand i verdenshavene til følge og et i forvejen udfordret afvandingssystem af Kastellet, blev beslutningen om en skybrudssikring truffet. Arbejdet vedrørende skybruds-sikringen af Kastellet har været i gang siden oktober 2019 og forventes afsluttet i september 2021.

Langt de fleste rør til skybrudssikringen, kan lægges i jorden hvor der i forvejen ligger rør, men der bliver også etableret nye rør, hvor man ikke tidligere har gravet og her skal der en vis forsigtighed til. De nye rør er blandt andet blevet gravet ned i nogle indre søer i den østlige del af anlægget, som i gammel tid, 1700-tallet, er blevet fyldt op med ’affald’, ’affald’ som i dag kan være bevaringsværdigt i form af gamle tekstiler og andet, det kræver derfor vidtgående undersøgelser og ekstra forsigtighed ved udgravning til disse nye rør. 

Strunge Jensen A/S er med til at udføre mange forskelligartede projekter, men har efterhånden stor erfaring inden for restaurering og vedligehold af fredede og bevaringsværdige bygninger. Til tider kan arbejdet med restaurering og vedligehold af sådanne bygninger ses med det blotte øje, andre gange befinder arbejdet sig i det skjulte, som dette projekt der er udarbejdet i samarbejde med Fogh og Følner Arkitekter, Lea Nørgaard Landskab og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​