KUNDEFOKUSERET, ENGAGERET, IDESKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Kvalitetsstyring og miljøledelse

ISO-CERTIFICERET PÅ ALLE ARBEJDSPROCESSER

​Strunge Jensen A/S er, som det første og eneste ingeniørfirma i Danmark, medlem af F. R. I., ISO-certificeret på alle firmaets arbejdsprocesser. Det har vi været siden 2002.

PROJEKTKVALITETSPLAN

​Ved alle sagers begyndelse opstilles, med udgangspunkt i firmaets håndbog i kvalitetsstyring, en projektkvalitetsplan. Planen indeholder alle væsentlige detaljer om projektets omfang, forventede resultat, kvalitetskrav, projektparter, organisation, tidsplan, økonomi, ressourcer, mødeplaner, osv. Planen justeres løbende i takt med byggeriets udvikling.

MILJØRIGTIG PROJEKTERING

​Det er Strunge Jensen A/S' målsætning, gennem anvendelse af miljøstyring, at forebygge og reducere miljøpåvirkningerne såvel i forbindelse med opførelse, drift og bortskaffelse af byggerier, som i forbindelse med projektudformningen. I forbindelse med projekter, som udføres efter traditionel projekteringsmetode, har vi indbygget standarder, som opfylder målsætningen om miljøstyring. Ved produktvalg prioriteres blandt andet lang levetid, minimal vedligeholdelse og afgasning. Ønskes en gennemgribende miljørigtig projektering, kan dette også udføres. Vi har fulgt udviklingen af F.R.I's "Håndbog for miljørigtig projektering" meget nært og er derfor i stand til at tilbyde, og har allerede udført projekter, efter disse principper. Under et projektforløb med anvendelse af miljørigtig projektering opstilles indledende miljøprogram, der redegør for projektets miljømæssige rammer og mål. Vores miljøledelsessystem er bygget op efter Håndbog i miljørigtig projektering, BPS-publikation 121, hvor de styrende dokumenter er miljøprogram og miljøplan.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Solrød Center​ 29, 2. sal

2680 Solrød Strand

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk