Vores kvalitetsstyring og miljøledelse

Vi er ISO-certificeret som det første og eneste ingeniørfirma i Danmark på alle vores arbejdsprocesser, hvilket sikre rådgivning på højest kvalificerede niveau. Det har vi været siden 2002.

Ved begyndelsen af alle vores sager opstilles, med udgangspunkt i firmaets håndbog i kvalitetsstyring, en projektkvalitetsplan. Planen indeholder blandet andet alle væsentlige detaljer om projektets omfang, forventede resultat, kvalitetskrav, projektparter, organisation, tidsplan, økonomi, ressourcer og mødeplaner. Planen justeres løbende i takt med byggeriets udvikling.​​

Vi anvender miljøstyring for at forebygge og reducere miljøpåvirkningerne såvel i forbindelse med opførelse, drift og bortskaffelse af byggerier, som i forbindelse med projektudformningen.​

I forbindelse med projekter, som udføres efter traditionel projekteringsmetode, har vi indbygget standarder, som opfylder målsætningen om miljøstyring. Ved produktvalg prioriteres blandt andet lang levetid, minimal vedligeholdelse og afgasning. 

Vi udfører også gerne gennemgribende miljørigtig projektering hvis dette ønskes.

Vores miljøledelsessystem er bygget op efter ”Håndbog i miljørigtig projektering”, BPS-publikation 121, hvor de styrende dokumenter er miljøprogram og miljøplan. Vi følger udviklingen af F.R.I's "Håndbog for miljørigtig projektering" meget nært og er derfor i stand til at tilbyde, og har allerede udført projekter, efter disse principper. Under et projektforløb med anvendelse af miljørigtig projektering opstilles et indledende miljøprogram, som redegør for projektets miljømæssige rammer og mål.​​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

Telefax: 56145230

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​​​

Solrød Center​ 29, 2. sal, 2680 Solrød​ Str

​CVR - 12565771​​​