Strunge Jensen A/S fortsætter arbejdet og følger de officielle anbefalinger

For at begrænse smittefaren i forbindelse med coronavirus følger Strunge Jensen A/S naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger for private virksomheder. Vi opretholder i videst muligt omfang produktionen, dog under hensyn til de skærpede forhold vedrørende personlig kontakt.

Vores medarbejdere arbejder i videst muligt omfang hjemmefra, ligesom fysiske møder også i videst muligt omfang søges undgået og hvis muligt afholdt via telefon/skype.

Udgangspunktet er altså, at vi gør alt for at vores arbejde og projekter fortsætter i det omfang, det er muligt.

Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

AST, andelsboligforening Bellahøj, tagboliger på eksisterende tørloft

Bygherre: Andelsboligforeningen AST

Kontakt: Formand Peter Hallberg

Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning

Andre tilknyttede teknikere: Thomas Kullegaard A/S Arkitekter

Entreprenør: flere

Økonomiramme: 110 mio. kr.

Areal: Ca. 6.200 m²

Periode: 1993-2010​

Andelsboligforeningen AST på Bellahøj er med 420 andelslejligheder en af Danmarks største private andelsboligforeninger. Foreningens ejendomme består af 3 selvstændige karréer. Alle er udformede som firelænget boligkarréer med smukke gårdrum i midten. Strunge Jensen A/S har siden 2002/03 været foreningens rådgiver i større og mindre sager, lige fra udformning af standard for mindre om-bygninger af lejligheder til større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på bygningerne.

2007-10 Etablering af altaner

AST og Strunge Jensen A/S har siden 2007 arbejdet på at give beboere på 1. og 2. sal mulighed for at få en altan. Da ejendommens facader er bevaringsværdige i klasse A, har tilladelsen fordret en indgående dialog med kommunen. I dag har alle beboere, der har ønsket det, fået monteret en klassisk københavneraltan i det indre gårdrum. Altanerne har hævet lejlighedernes kvalitet.

2006-08 Etablering af tagboliger på i alt 6200 kvadratmeter gamle tørrelofter.

AST nedsatte i efteråret 2003 en arbejdsgruppe, som skulle undersøge fordele og ulemper, samt mulighederne for at etablere tagboliger. Arbejdsgruppen kontaktede meget tidligt i processen Strunge Jensen A/S, som boligforenin­gens totalrådgiver, med henblik på at få teknisk bistand i forbindelse med undersøgelsen. Foreningens bestyrelse, administrator advokat Ole Fischer og Strunge Jensen A/S skabte i fællesskab beslutningsgrundlaget, der i efteråret 2004 gjorde, at en ekstraordinær generalforsam­ling sagde ja til at lade tagboligprojektet gennemføre. Da foreningen selv valgte at være ”projektudviklere”, tilfaldt den store værdiskabelse ved at realisere projektet også foreningernes nuværende og kommende beboere. Boligforeningerne råder nu over et varieret boligudbud med lejligheder fra 38-200 m², og en lang række eksisterende 2. sals beboere har fået mulighed for at etablere de mest attrak­tive 2-etagers taglejligheder. Herudover fik foreningerne et gratis nyt tag, lavere varmeudgifter og endelig - betydelige ekstra fællesindtægter, som vil kunne finansiere foreningens kommende vedligeholdelsesomkostninger langt ud i fremtiden.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​ingenioer@strunge.dk