Bygherre

Andelsboligforeningen AST

Kontakt

Formand Peter Hallberg

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning

Andre tilknyttede teknikere

Thomas Kullegaard A/S Arkitekter

Entreprenør

Flere

Økonomiramme

110 mio. kr.

Areal

Ca. 6.200 m²

Periode

1993-2010

AST, andelsboligforening Bellahøj, tagboliger på eksisterende tørloft

Andelsboligforeningen AST på Bellahøj er med 420 andelslejligheder en af Danmarks største private andelsboligforeninger. 

Foreningens ejendomme består af 3 selvstændige karréer. Alle er udformede som firelænget boligkarréer med smukke gårdrum i midten. Strunge Jensen A/S har siden 2002/03 været foreningens rådgiver i større og mindre sager, lige fra udformning af standard for mindre om-bygninger af lejligheder til større vedligeholdelses- og renoveringsarbejder på bygningerne.

2007-10 Etablering af altaner

AST og Strunge Jensen A/S har siden 2007 arbejdet på at give beboere på 1. og 2. sal mulighed for at få en altan. Da ejendommens facader er bevaringsværdige i klasse A, har tilladelsen fordret en indgående dialog med kommunen. I dag har alle beboere, der har ønsket det, fået monteret en klassisk københavneraltan i det indre gårdrum. Altanerne har hævet lejlighedernes kvalitet.

2006-08 Etablering af tagboliger på i alt 6200 kvadratmeter gamle tørrelofter

AST nedsatte i efteråret 2003 en arbejdsgruppe, som skulle undersøge fordele og ulemper, samt mulighederne for at etablere tagboliger. Arbejdsgruppen kontaktede meget tidligt i processen Strunge Jensen A/S, som boligforenin­gens totalrådgiver, med henblik på at få teknisk bistand i forbindelse med undersøgelsen. 

Foreningens bestyrelse, administrator advokat Ole Fischer og Strunge Jensen A/S skabte i fællesskab beslutningsgrundlaget, der i efteråret 2004 gjorde, at en ekstraordinær generalforsam­ling sagde ja til at lade tagboligprojektet gennemføre. Da foreningen selv valgte at være ”projektudviklere”, tilfaldt den store værdiskabelse ved at realisere projektet også foreningernes nuværende og kommende beboere. Boligforeningerne råder nu over et varieret boligudbud med lejligheder fra 38-200 m², og en lang række eksisterende 2. sals beboere har fået mulighed for at etablere de mest attrak­tive 2-etagers taglejligheder. Herudover fik foreningerne et gratis nyt tag, lavere varmeudgifter og endelig - betydelige ekstra fællesindtægter, som vil kunne finansiere foreningens kommende vedligeholdelsesomkostninger langt ud i fremtiden.​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​