Øvrige referencer - boliger​

Sønderpark, Ringsted


Bygherre: DAB
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: -
Entreprenør: Baggers VVS
Økonomiramme: 4 mio. kr.
Areal: 31.500 m²
Periode: 2010, 2011
Renovering varmecentraler t/8 boligblokke, i 2 etaper. Indregulering af varmecentral.

AB Solbjerg


Bygherre: Andelsboligforeningen Solbjerg
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere:
Entreprenør:
Økonomiramme: kan ikke oplyses
Areal: 7.500 m² i 155 boliger, nyt tagboligareal ca. 2.100 m²
Periode: 1993-2010, heraf tagboliger i 2006-08, altaner i 2007-10
Etablering af tagboliger på 2.100 m² gamle tørrelofter. Etablering af altaner.

Mølleparken, Jægerspris


Bygherre: Jægerspris Boligselskab
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: -
Entreprenør: Kolby VVS
Økonomiramme: 1,5 mio. kr.
Areal: 9.700 m², i alt 126 lejemål
Periode: 2010
Forbedret indregulering af varmeanlæg.

Istedgade, København V


Bygherre: AB Valdemarsgade 34 - Istedgade 136-144
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: -
Entreprenør: Karl A. Hansen Entreprise A/S
Økonomiramme: 1,5 mio. kr.
Areal: 2.000 m²
Periode: 2009-2010
Renovering af facader og vinduer.

Odinsvej 4-8, Ringsted


Bygherre: PB Ejendomme
Strunge Jensen A/S' ydelser: ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: B+ Arkitekter
Entreprenør:
Økonomiramme: 80 mio. kr.
Areal: 7.645 m²
Periode: 2006-2007
Opførelse 73 boliger i 3 boliggrupper, hvor hver gruppe har sit eget indre haverum

Elmelyparken

Bygherre: G & Jensen A/S
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: Mangor & Nagel
Entreprenør: Enemærke & Petersen
Økonomiramme: 21 mio. kr.
Areal: ca. 1.500 m²
Periode: 2006-2007
Opførelse 12 eksklusive tagboliger m/svalegang, udvendig elevator, facaderenovering

Egeparken


Bygherre: G & Jensen A/S
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: Mangor & Nagel
Entreprenør: Enemærke & Petersen
Økonomiramme: 22 mio. kr.
Areal: ca. 1.600 m²
Periode: 2006-2007
Opførelse 12 eksklusive tagboliger m/svalegang, udvendig elevator, facaderenovering.

A/B Houmanns-Gården


Bygherre: AB Houmanns-Gården
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: Microbiolog: Bøgh & Vogensen
Entreprenør: 3T byggeentreprise A/S
Økonomiramme: 9 mio. kr.
Areal: 1.500 m² tagareal
Periode: 2006-2007
Renovering/udskiftning af tag/kloak, montering af kviste, støtte fra Byfornyelsesloven.

Askerød

Bygherre: Vridsløselille Andelsboligforening (nu BO-VEST)
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: Arkitema
Entreprenør:
Økonomiramme: Helhedsplan beløb sig til 270 mio. kr.
Areal: 740 boliger og 3 daginstitutioner.
Periode: 2005-2007
Helhedsplan til Landsbyggefonden. Udskiftning CTS-anlæg. Affaldshåndteringssystem.

AB Esromborg


Bygherre: AB Esromborg
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: Microbiolog: Bøgh & Vogensen (råd-/svampeskader).
Entreprenør: 3T Byggeentreprise A/S
Økonomiramme: 6,5 mio. kr.
Areal: 1200 m² tagflade
Periode: 2005-2007
Renovering tag, undertag, facader, vinduer, udbedring af råd, fugtbremsende tiltag.

Sadolinparken


Bygherre: Mogens de Linde A/S
Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning
Andre tilknyttede teknikere: Arkitema
Entreprenør: MT Højgaard
Økonomiramme: - mio. kr.
Areal: Boliger 1.900 m², Butik 1.400 m², Fælles 800 m²
Periode: 2005-2007
Bygning 167 på Sadolingrunden ombygget til 57 ungdomsboliger og en Netto Butik.

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​