Bygherre

KAB

Kontakt

Projektleder John Bredahl

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning og tilsyn

Andre tilknyttede teknikere

Totalrådgiver: JJW Arkitekter

Entreprenør

Ole Jepsen A/S

Økonomiramme

26 mio. kr.

Areal

89 boliger i 3 blokke i 3 plan

Periode

2008-2009

Vigerslevgård, Valby

Renovering af facader, udearealer, badeværelser, m.v. for KABs boligblokke, Vigerslevgård, opført i 1982. Projektet omfattede ud-skiftning af vinduer og døre, ny tagpapbelægning og nyt tagudhæng. De gamle altanværn af træ blev udskiftet, og betonkonstruktionen blev eftergået. Eksisterende badeværelser totalrenoveredes, herunder etableredes gulvvarme som tilkøb. Renovering af udearealer om-fattede omdisponering af fællesarealerne, flytning og retablering af boldbane og udvidelse af eksisterende P-arealer ved at anlægge ny P-plads. Nye fælleslokaler blev etableret i kælderniveau. Terrænet omkring blev sænket, og der dannedes en opholdsterrasse med di-rekte adgang til lokalerne.​

Strunge Jensen A/S har udført ingeniørarbejderne ved projektering af konstruktioner, vvs, kloak og el i forbindelse med dimensionering af nyt tagudhæng, beregninger på tagudhæng, altansceptre, baldakiner, bærende vægge, etablering af udvendige kloakker, renovering af badeværelser, installation af HPFI-relæer i lejlighederne, etablering af fælleslokale, terrasse, boldbane, P-plads, samt varetaget de udvendige miljøtekniske og geotekniske forhold.​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​