KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

OJD trading ApS - opførelse af nyt domicil

Bygherre: OJD Trading ApS

Kontakt: Direktør John Vincensen
Strunge Jensen A/S' ydelser: Bygherrerådgivning ved byggeri i fagentreprise, herunder organisering, program-mering, tidsplanlægning, budgettering, økonomistyring
Areal: 10.000 m², herunder lagerhal, administrationsbyg-ning, m.m.
Periode: 2008-2009

Bygherrerådgivningen omfattede indledende behovsana-lyse, afklaring af lokalplansforhold, udarbejdelse af ny lokalplan, udarbejdelse af ideoplæg, drøftelse af ud-budsform, tidsplanlægning og budgettering af byggeriet. Projektet blev gennemført med flere delprojekter og med skærpet kvalitetssikring. Ibrugtaget 2011.

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk