Bygherre

OJD Trading ApS.

Kontakt

Direktør John Vincensen

Strunge Jensen A/S' ydelser

Bygherrerådgivning ved byggeri i fagentreprise, herunder organisering, programmering, tidsplanlægning, budgettering, økonomistyring.


Areal

10.000 m2, herunder lagerhal, administrationsbygning m.m.

Periode

2008-209

OJD trading ApS - opførelse af nyt domicil

Bygherrerådgivningen omfattede indledende behovsana-lyse, afklaring af lokalplansforhold, udarbejdelse af ny lokalplan, udarbejdelse af ideoplæg, drøftelse af ud-budsform, tidsplanlægning og budgettering af byggeriet. 

Projektet blev gennemført med flere delprojekter og med skærpet kvalitetssikring. Ibrugtaget 2011.

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

Telefax: 56145230

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​​​

Solrød Center​ 29, 2. sal, 2680 Solrød​ Str

​CVR - 12565771​​​