Bygherre

OJD Trading ApS.

Kontakt

Direktør John Vincensen

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning og byggeledelse.

Andre tilknyttede teknikere

Arkitekt: Ole Hagen Arkitekter A/S

Råhusentreprenør: C.C. Brun Entreprise A/S

Øvrige fagentreprenører

Einar Kornerup A/S, EK Viktoria A/S, Børge Jacobsen og Søn A/S, Glenco A/S, Henning Jensen Køge A/S

Økonomiramme

-

Areal

10.000 m2

Periode

2008-2011​​

OJD Trading ApS - Nyt domicil

​Ydelserne omfatter alle ingeniørydelser inden for konstruktions-, VVS- og El-arbejder i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan, sti-projekt, ledningsomlægning, samt ingeniørrådgivning i forbindelse med opførelse af nyt domicil. Strunge Jensen A/S har, ud over at være ingeniørrådgiver på sagen, haft projekteringsledelsen på sagen. Opgaven omfatter nyopførelse af domicil for OJD Trading ApS i Solrød.

I et tidligere projekt er foretaget nedrivning og byggemodning af byggegrunden for at gøre klar til nybygningen. Endvidere er en offentlig cykelsti omlagt for at skabe en sammenhængende grund. 

I forbindelse med omlægningen af cykelstien er der foretaget omlægning af kommunikationsmotorvejen fra København til resten af Europa, idet der er omlagt fiberkabler for 10 ledningsejere. Endvidere er omlagt kloak-, vand-, el- og gasledninger.

Lagerhallen, som har et areal på 6.500 m², og skal anvendes som højlager, med en fri højde på 12 meter, er statisk kompliceret og med de specielle brandkrav, dette indebærer. 

Lagerhallen er udført med betonsandwichelementer som facade. Betonelementerne er udført med en special-børstet overflade af Jura gelb materiale. Lagerhallen er fuldsprinklet. Sprinkleranlægget er udstyret med 2 dieseldrevne pumper, som henter brandsluknings-vandet fra et nedgravet reservoir på 300 m³. Lagerhallen er udstyret med læsseramper, hvor tilkørslen til læsseramper er forsænket i terræn. 

Læsseramperne er forsynet med dobbeltporte, således at energispild undgås.

Domicilet består endvidere af en 3-etagers administrationsbygning på 2.500 m². 

Administrationsbygningen er opført i betonsandwichelementer, med en beklædning af travertin. Administrationsbygningen opføres i et meget højt kvalitetsniveau, såvel udførelsesmæssigt, som i valg af materialer. Administrationsbygningen er fuldventileret og -konditioneret med et ventilationsanlæg, hvor et solvarme-anlæg leverer effekten til køling af bygningen, idet evaporativ køling anvendes.

Domicilet består yderligere af en pakkeri- og omklædningsbygning på 1.000 m². Denne bygning er ligeledes fuldventileret og -konditioneret med et ventilationsanlæg, hvor et solvarmeanlæg leverer effekten til køling af bygningen, idet evaporativ køling anvendes. 

Lager- og Pakkeribygningen er udstyret med nogle markante kobberbeklædte ovenlysbånd med en kontinuerlig række sidelys, som oplyser underliggende rum. Et af ovenlysbåndene er forsynet med transparente solceller, således at det sydvendte lysbånd er energiproducerende, mens de øvrige lysbånd kun åbner for det diffuse nordlys.​

Administration, Pakkeri og Omklædning er udstyret med fuldtdækkende ABA-anlæg.

Strunge Jensen A/S har udarbejdet den samlede brandtekniske dokumentation på byggeriet. Bygningerne er udstyret med alt moderne teknisk udstyr til overvågning, adgangskontrol mv.

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​