KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Vestervoldgade 123 – Energirenovering

Bygningsstyrelsens Vester Voldgade 123

Adresse: Vester Voldgade 123, København V

Bygherre: Bygningsstyrelsen

Kontakt: Ejendomstekniker Leif Skjold Larsen

Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning, projektering, fagtilsyn

Andre tilknyttede teknikere: Totalrådgiver: TNT Arkitekter A/S. Energi og indeklima: Lars Ørtoft Rådg. Ingeniørfirma A/S

Entreprenør: G.V.L. Entreprise A/S

Økonomiramme: 23 mio. kr.

Areal: 7.000 m² i 6 etager med kontorer og børnehave

Periode: 2010-2012​

Strunge Jensen A/S har sammen med bl.a. TNT Arkitekter A/S gennemført en ambitiøs energioptimering af en ejendom på 7.000 m², opført i 1938, som Bygningsstyrelsen udlejer til kontor og daginstitution. Energirenoveringen er blandt verdens største af sin slags og er rentabel både af økonomiske, indeklimamæssige og æstetiske årsager. Energiforbruget i ejendommen er blevet reduceret i et sådant omfang, at den springer 6 energimærker op, fra F til A1. Fremover vil bygningen stort set kun blive opvarmet af sol, personer og udstyr. Bygningen har opnået godkendelse som Certificeret Passivhus, projekteret efter de internationale passivhus kriterier, som er defineret af "Passivhaus Institut Darmstadt".

Strunge Jensen A/S' ydelser har omfattet ingeniørrådgivning på konstruktioner, el- og vandinstallationer. De største delopgaver har været en udvendig isolering af facaden, flytning af alle vinduer til ny facade og udskiftning til lavenergivinduer, automatisk sol-afskærmning, etablering af nyt belysningsanlæg med forudgående beregninger på energi og tilbagebetalingstider samt kommunikation med alle ledningsejere i området. Innovative løsninger er blevet anvendt, eksempelvis solvarmeanlæg til solvarmelagring under bygnin-gen for at halvere varmetabet i betondækket, forvarmning/køling af ventilationsluft via gratis energi fra jordboringer, regnvands-opsamling til toiletskyl, energieffektiv LED-belysning med dagslysstyring og bevægelsessensorer, m.v.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk