KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

ZOOLOGISK HAVE KØBENHAVN - DEN ARKTISKE RING​

Bygherre: Zoologisk Have København.

Kontakt: Projektleder Bolette Marrott

Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning og byggeledelse

Andre tilknyttede teknikere: Dall & Lindhardtsen A/S, arkitekt/totalrådgiver. Landscape Visions, landskabsarkitekt

Entreprenør: Fagentrepriser

Økonomiramme: 125 mio. kr.

Areal: 3.100 m2, centralt beliggende i Zoologisk Have

Periode: 2009-2013​

Strunge Jensen A/S har varetaget ingeniørrådgivningen i alle projekt-faser fra udbud til byggeledelse og fagtilsyn, og har designet et meget avanceret vandrensningsanlæg for husets store vandbassiner. Arktisk Ring er et yderst komplekst byggeprojekt med en meget høj arkitektonisk kvalitet. Det består af en landdel med klippestykker, en bygning med særlige akrylkonstruktioner, herunder en tunnel gennem bassinet, hvorved isbjørnene kan svømme over og under publikum, en udstillingsbygning, som indeholder et nordisk fuglefjeld og udsyn til Isbjørnebassinet og kystlandskabet.

Kompetencerne i Zoo’s driftsafdeling, hos dyrepasserne og i publikumsafdelingen blev indgående taget i anvendelse i ide- og projekt-fasen, for at sikre minimering af driftsomkostninger, optimering af dyrevelfærd samt publikumsoplevelsen. Strunge Jensen A/S har brugt sin store erfaring fra andre spændende byggerier i Zoo til at optimere projektet. Byggeriet har givet store logistiske udfordringer, da det er centralt beliggende i haven, med stærkt begrænset plads, og der er hensyntagen til de omkringboende dyr. Der pågik samtidigt et byggeri af fritflyvningsvoliere, og haven var åben for publikum.

Der er alle steder udført vandtætte betonkonstruktioner under terræn. Grundvandsspejlet blev sænket i byggefasen, men da byggeriet stod færdigt, krævedes ingen særlig drift i form af pumpning. Bassinernes dybde på 6,5 meter gav ligeledes en række udfordringer med hensyn til tæthed.

I forbindelse med udbuddet, der blev gennemført digitalt, blev tænkt anderledes. Entreprenørerne blev pålagt at foretage prøve-støbninger, ud fra en fastlagt geometri, svarende til husets form og udtryk. Prøvestøbningerne indgik i udvælgelsen af entreprenør. Samtidig var prøvestøbningen reference for øvrige støbninger, da disse blev udført på stedet.

Byggeriet har mange forskellige fokusområder inden for bæredygtighed, blandt andre levetid, minimering af ressourceforbrug, herunder eget opdræt af fisk, og ikke mindst optimering af energi- og vandforbrug. Der er genvinding af varme/køling via vekslere, herunder bl.a. et varmepumpeanlæg, hvor energi hentes fra bassinerne, og intelligent styring af alle processer.

På vandrensningsanlægget har vi gennem udvikling og anvendelse af nyeste teknologi fået reduceret energiforbruget til rensning i et niveau, der ikke tidligere er set i Danmark. Der genanvendes regnvand fra bassinerne, huset og omliggende bygninger i anlægget, hvorved anlægget kan drives med minimal anvendelse af drikkevand fra det offentlige ledningsnet.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk