KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Hospice Sjælland – ny- og tilbygning

Hospice Sjælland

Bygherre: OK-Fonden + Hospice Sjælland

Kontakt: Peder Kjærsgaard

Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning, fagtilsyn

Andre tilknyttede teknikere:

Totalrådgiver/arkitekt: Arkitektfirmaet Aps Johansen & Partnere.

Landskabsarkitekt: Landskabsarkitekterne i Roskilde

Arkitekt: White arkitekter A/S. Bygherrerådgiver: OK-Fonden

Entreprenør: Jytas + hovedentreprenør (ikke valgt endnu)

Økonomiramme: 15 mio. kr. + 13 mio. kr.

Areal: 1.500 m² + til-/ombygning af 610/130 m²

Periode: 2004-2006 + 2012-2013​

I 2004-2006 opførtes et hospice i Trekroner ved Roskilde, bestående af 12 boliger samt fællesfaciliteter. Fællesfaciliteter består i atrium til ophold, fælles køkken og spisestue samt opholdsstue og Spabad. Boligerne består af et integreret stue/soverum på 20 m²,et forrum med tekøkkenfaciliteter samt et baderum på 7 m² med mulighed for badning af sengeliggende beboere. Personalets faciliteter er møderum, samtaleværelse, kantine, sygeplejerske kontor, medicinrum, linnedrum, omklædning med bademuligheder, rengøringsrum og vaskerum samt sengedepot. Strunge Jensen A/S forestod alle ingeniørfag i forbindelse med udarbejdelse af udbudsprojektet til totalentreprise-udbud.

I 2012-2013 om- og udbygges Hospice Sjælland med 4 boliger. De opføres som tilbygning til eksisterende byggeri via et opholdsrum, og der etableres køkken til brugerne m.v. Eksisterende personale- og omklædningsrum nedrives og genopføres som omklædningsrum, personalerum med køkken, møderum og 3 kontorer. Parkeringsarealerne udvides fra 18 til 28 pladser. Strunge Jensen A/S forestår konstruktioner og samtlige tekniske installationer.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk