Bygherre

Dannerhuset

Kontakt

Direktør Susanne Philipson

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning

Andre tilknyttede teknikere

Varmings Tegnestue ApS og Jørgen Nielsen A/S

Entreprenør

Jakon, Otto P. Nedergaard A/S, Glenco A/S

Økonomiramme

Ca. 45 mio. kr.

Areal

2.200 m²

Periode

2007-2008, 2008-2012​​

Dannerhuset - restaurering og nyindretning

Dannerhuset, et kvindekulturcenter samt krisecenter for voldsramte kvinder og deres børn, bliver gennemgribende renoveret og nyindrettet. Huset fra 1873-1875 er fredet. Dannerhuset er et meget dynamisk hus med krisecenter, administrative funktioner, kulturcenter, boligenheder for kvinder med deres børn samt aktivitetsrum, bl.a. børnerum inde og have med legeområde ude. Husets aktiviteter er øget og har medført behov for flere effektive kvadratmeter. 

Strunge Jensen A/S har siden projektets start i 2007 forestået ingeniørrådgivningen på vvs-, el- og ventilationsinstallationer. Forud for renoveringen fik Dannerhuset på basis af erfaringer fra andre krisecentre og med udgangspunkt i Dannerhusets behov og ønsker udarbejdet et program for, hvordan huset kan indrettes bedst muligt. Sideløbende blev Dannerhusets historie og arkitektur kortlagt, og der blev udarbejdet en vejledning med anbefalinger til bevaring/ombygning.

På grundlag af det foreliggende program og vejledningen udarbejdede Varmings Tegnestue og Strunge Jensen A/S et byggeprogram. Re-staureringen skaber harmoni mellem husets funktion som lukket og trygt krisecenter og åben og udadvendt virksomhed. For at skabe flere brugbare kvadratmeter bliver husets kælder udgravet til niveauet 'fri adgang'. 

I projektet er der lagt stor vægt på samspillet mellem de bærende fredningsværdiger, funktioner og installationer. De særligt bevaringsværdige rum får en fremtrædende plads i byggeriet igen. Blandt andet flyttes indgangen, så der igen bliver adgang via husets foyer. Der etableres tidssvarende sanitære og tekniske installationer, blandt andet får alle husets boliger eget bad, toilet og tekøkken. Der etableres nyt vand-, varme- og afløbssystem. 

Samtidig etableres ventilationssystem, som sikrer et bedre indeklima i huset. Installationerne er opdelt i flere funktionsstyrede anlæg og projekteret med de begrænsninger den fredede bygning sætter.

Boligenhederne kan for eksempel periodevis være med stor persontæthed, hvorfor der er valgt et balanceret ventilationsanlæg. Kontordelen sikres grundventileret dels via et balanceret anlæg, dels med ren udsugning. På den sydvendte facade er der valgt en køle-/varme-fancoil, der implementeres i radiatorskjuler for at tage behørigt hensyn til fredningsværdierne. Hele elinstallationen bliver ny og moderne med skjulte installationer og nøje udvalgt placering af diskrete føringsveje, udtag og belysning i forhold til husets fremtidige indretning.

Sikringsniveauet bliver højt med et omfangsrigt sikringsanlæg. På alle eksisterende indvendige bevaringsværdige fyldningsdøre er låsesystemerne nøje tilpasset, mens der på nye døre er anvendt moderne låsesystemer. For at sikre bygningens sikkerhed i ombygningsfasen, er det eksisterende ABA-anlæg bibeholdt. Byggeperioden er oktober 2010 til januar 2012.​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​