Bygherre

Realea A/S

Kontakt

Arkitekt Anders Brüel

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning VVS & el.

Andre tilknyttede teknikere

Varmings Tegnestue ApS og Jørgen Nielsen A/S

Entreprenør

Andersen & Heegaard A/S

Økonomiramme

Må ikke oplyses

Areal

3.500 m²

Periode

2008-2011​

Fæstningens Materielgård – energi projekt

Restaurering og CO2-reduktion​

I forbindelse med restaurering og nyindretning af 4 forskellige fredede bygningstyper fra tidsperioden 1740-1940, anvendt til kontorformål, blev der gennemført et energiprojekt til afdækning af de optimale energibesparende tiltag. 

Samtlige mulige energibesparende tiltag blev afdækket og belyst fra flere synsvinkler af en arbejdsgruppe, bestående af Kulturarvsstyrelsen som fredningsmyndighed, Realea som bygherre, Varmings Tegnestue som arkitekt, samt Strunge Jensen A/S og Jørgen Nielsen A/S som ingeniører. Alle tiltag blev lagt ind i avancerede indeklimaberegningsprogrammer for i detaljen at måle effekten af hvert tiltag, set i relation til bygningernes varmetermiske balancer.

 I den forbindelse blev forholdet mellem energibesparelser og efterfølgende indeklima nøje afstemt. Arbejdsgruppens tovholder var Strunge Jensen A/S, der forestod udarbejdelse af en rapport med arbejdsgruppens resultater. Rapporten ”Energirenovering af fredede bygninger” beskriver metoden og processen for afdækning af samtlige mulige energi-besparende tiltag samt begrundede fravalg og tilvalg af tiltag. 

Publikationen kan hentes på Realea A/S' hjemmeside:

http://www.realea.dk/Udgivelser.aspx.

I 2009 påbegyndtes restaurering og nyindretning med implementering af de valgte energibesparende tiltag, såsom indførelse af energibesparende glastyper, tætning af klimaskærm samt etablering af nutidig ventilation og køling til regulering af indeklimaet. I 2010 kunne Strunge Jensen A/S etablere et samarbejde med Københavns Energi, der nu kan tilbyde levering af fjernkøling, således at det ikke bliver nødvendigt at etablere kompressor m.v. i de fredede bygninger.​​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​