KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Fæstningens Materielgård – energi projekt . Restaurering og CO2-reduktion

Bygherre: Realea A/S

Kontakt: Arkitekt Anders Brüel

Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning vvs & el

Andre tilknyttede teknikere: Varmings Tegnestue ApS og Jørgen Nielsen A/S

Entreprenør: Andersen & Heegaard A/S

Økonomiramme: må ikke oplyses

Areal: 3.500 m²

Periode: 2008-2011​

I forbindelse med restaurering og nyindretning af 4 forskellige fredede bygningstyper fra tidsperioden 1740-1940, anvendt til kontor-formål, blev der gennemført et energiprojekt til afdækning af de optimale energibesparende tiltag. Samtlige mulige energibesparende tiltag blev afdækket og belyst fra flere synsvinkler af en arbejdsgruppe, bestående af Kulturarvsstyrelsen som fredningsmyndighed, Realea som bygherre, Varmings Tegnestue som arkitekt, samt Strunge Jensen A/S og Jørgen Nielsen A/S som ingeniører. Alle tiltag blev lagt ind i avancerede indeklimaberegningsprogrammer for i detaljen at måle effekten af hvert tiltag, set i relation til bygningernes varmetermiske balancer. I den forbindelse blev forholdet mellem energibesparelser og efterfølgende indeklima nøje afstemt. Arbejdsgruppens tovholder var Strunge Jensen A/S, der forestod udarbejdelse af en rapport med arbejdsgruppens resultater. Rapporten ”Energirenovering af fredede bygninger” beskriver metoden og processen for afdækning af samtlige mulige energibesparende tiltag samt begrundede fravalg og tilvalg af tiltag. Publikationen kan hentes på Realea A/S' hjemmeside:

http://www.realea.dk/Udgivelser.aspx.

I 2009 påbegyndtes restaurering og nyindretning med implementering af de valgte energibesparende tiltag, såsom indførelse af energibesparende glastyper, tætning af klimaskærm samt etablering af nutidig ventilation og køling til regulering af indeklimaet. I 2010 kunne Strunge Jensen A/S etablere et samarbejde med Københavns Energi, der nu kan tilbyde levering af fjernkøling, således at det ikke bliver nødvendigt at etablere kompressor m.v. i de fredede bygninger.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk