Bygherre

Københavns Kommune

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning af alle fag, ideoplæg, program, dispositionsforslag, projektforslag, myndighedsprojekt, udbudsprojekt, fagtilsyn, byggepladsprojektering, byggeledelse, arbejdsmiljøkoordinering, energiberegninger – og overtagelse af hovedrådgivning 01.03.2017 efter SITE Arkitekter A/S’ konkurs.

Arkitekt

SITE Arkitekter A/S, til 01.03.2017

Fredningsstatus

Fredet

Periode

2014-2017

Husum Skole​

Husum skole som blev opført i 1930 trængte til en helhedsrenovering, renoveringen startede i februar 2014. Inden for de fredningsmæssige rammer omfattede helhedsrenoveringen indsatsområderne ind-/udvendig genopretning, modernisering, indeklima, energirenovering, klimatilpasning og tilgængelighed. Grundtanken var at samle og koordinere indsatsen på forskellige områder for at opnå effektivitet og synergi. Der har været prioriteret modernisering af klasselokaler, arealer med mangeartede anvendelser, tekniske anlæg, akustiske og belysningsmæssige forhold og elektronisk adgangskontrol.

Husum skole var i drift under hele udførelsesperioden. Bygningsrenoveringen var opdelt i 6 etaper, hvor brugerne for hver etape blev genhuset under udførelsen. Indeklimaet for elever og lærer blev forbedret i form af ny ventilation med styring af temperatur og CO2, herudover blev der indlagt lysstyring og akustikregulering i mange klasselokaler så komforten på skolen er blevet bragt op til nutidige standarder.

Annette Samsøe Jensen udtalte til Brønshøj-Husum Avis:

”Der har været larm og støv, så byggeperioden har trukket veksler på alles tålmodighed. Samarbejdet med entreprenør, ingeniører og kommunens folk har fungeret helt upåklageligt, så både de og skolen har kunnet få hverdagen til at fungere, til trods for de til tider ganske vanskelige vilkår”.

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​