KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

[Billede]

Kvæsthusgade 3, København

Opgaven bestod i en ombygning af den herskabelige ejendom fra kontorarealer til 23 boliger på 61-245 m² med 2-6 værelser, med køkken, bad og nye vvs- og elinstallationer. Ejendommen blev opført i hhv. 1730, 1812 og 1908, og bindingerne på det fredede forhus har derfor fordret helt særlige løsninger til installationer mm. 

Forhusets rum er gennemgående beklædt med velbevarede fyldningsdøre, stuk, gesimser og vægpaneler. Bag vægpanelerne er hulrum udnyttet til skjult føring af varmerør. Radiatorer er etableret bag nye radiatorskjulere. El- og netværksskinner er fjernet og overfladen reetableret. I forhuset er der blandt andet etableret behovsstyret mekanisk udsugningsanlæg via en boksventilator placeret i kælderen og udført brandsikring af ventilationsanlæg med et røgventileret kanalsystem. De Indvendige trapper på forhusets 2. og 3. sal er tilbageført til det oprindelige udtryk og ubenyttede døre inde fra lejlighederne er afblændet, således, at dørene opretholder deres oprindelige udtryk ud imod det velbevarede trapperum.

Periode: .2014-2017

Fredningsstatus: Forhuset er fredet

Bygherre: Nordea Ejendomme

Totalentreprenør: V. Lindenberg’s Eftf.

Vores ydelser: Bygherrerådgivning, totalrådgivning, projekteringsledelse, arkitektarbejder, ingeniørrådgivning på konstruktioner, vvs, el, akustik, brand, lydisolering og miljø, fagtilsyn.

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk