Bygherre

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

​​

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning VVS, ventilation, indeklima, energi & el

Arkitekt

Fogh & Følner Arkitektfirma A/S

Ingeniør, konstruktioner

Jørgen Nielsen A/S

Fredningsstatus

Fredet


Periode

2014-ultimo 2020

Nyboder​

Nyboderopgaven blev vundet i samarbejde med Fogh & Følner Arkitektfirma A/S og Jørgen Nielsen A/S, i høj grad på grund af teamets samlede indgående kendskab til restaurering af fredede bygninger, teoretisk såvel som praktisk. 

Visionen er at gøre det fredede Nyboder til et moderne og tidssvarende urbant campusområde for de af Forsvarets ansatte, som er under uddannelse på Forsvarets skoler – en campus i form af et overskueligt, præcist afgrænset bykvarter med fællesfaciliteter, der understøtter studiemiljøet, men hvor uddannelsen foregår andetsteds i byen. Resten af bebyggelsen udlægges til boliger for udstationeret personel og deres familier. 

De mange forskelligartede boliger var utidssvarende, ret beskedne af størrelse og præget af opstigende grundfugt og ringe varmeisolering, der medførte problemer med fugt, kulde, dårligt indeklima og råd-/svampeskader.​

Denne etape 2 af en gennemgribende restaurering og modernisering af Nyboder omfatter 4 af Nyboders gule stokke opført i 1630’erne svarende til cirka 85 lejemål, hvor ikke to boliger er ens. Istandsættelsen baseres på de bedste løsninger og erfaringer fra gennemførelse af etape 1, et pilotprojekt for 16 ”huse”, udført af andre rådgivere i år 2011-2014. 

Opgaven i 2 etape omfatter blandt andet sikring af fundamenter mod opstigende grundfugt ved etablering af fugtspærre under terræn, omfangsdræn m.v., nye badeværelser, nye køkkener og nye bryggerser, og udskiftning af kloakker, vand-, afløbs- og elinstallationer. Sammen med bygherren er der med HOFOR indgået aftaler angående nyt kloakstik, separering af regn-/spildevand samt konvertering fra gas-/el-opvarmning til vandbåret fjernvarme. Herudover bliver der installeret forbrugsafregnet indirekte fjernvarme i et 2-strenget fordelingsanlæg med radiatorer og gulvvarme, samt mekanisk balanceret ventilation for at reducere fugt og øge indeklimakomforten.​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​