Bygherre

Gladsaxe Kommune, Ejendomsafdelingen

Kontakt

Arkitekt Jeppe Kildegaard

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning, byggeledelse, fagtilsyn

Andre tilknyttede teknikere

Arkitektarbejder: Gladsaxe Kommunes Ejendomsafdeling

Entreprenør

C.C. Brun (hovedentreprise)

Økonomiramme

11,5 mio. + 16,7 mio. + 11 mio. kr.

Areal

920 m² + 940 m² + 600 m²

Periode

1999-2002, 2004-2006, 2010-2012​

Enghavegårdsskole - nyt indskolingsafsnit

I 1999 besluttede Gladsaxe Kommune at opføre et indskolingshus og samtidig forberede for efterfølgende etaper i lokalplan, varme-forsyning og kloak. Idegrundlaget var at skabe et miljørigtigt og helhedsorienteret hus til fælles anvendelse for både undervisnings- og SFO-formål. Projektgrundlaget blev til i et tæt samarbejde med lærere, pædagoger og skolens ledelse, som også medvirkede til at de-finere miljømål for byggeriet. Blandt miljørigtige elementer kan nævnes etablering af solfangere til brugsvandsproduktion, synliggørelse af energiforbrug også til undervisningsbrug, m.v. 

Strunge Jensen A/S havde som en del af projektet i opdrag at udarbejde et generelt paradigme for miljørigtig projektering til anvendelse i Gladsaxe Kommunes Ejendomsafdeling. Paradigmet blev udviklet som et ope-rationelt system, der tager udgangspunkt i BPS 121 ”Håndbog i miljørigtig projektering”.

I 2004 startede opførelsen af etape 2's indskolingshus, der var et tvillinghus til ovennævnte. Kravene til energiforbrug var blevet skærpet siden 1999, men da man allerede i etape 1 havde mere fokus på energiforbrug end de gældende lovkrav tilsagde, kunne etape 2's hus gennemføres uden væsentlige ændringer.

I 2010-2012 opførtes etape 3's hus, projekteret i henhold til BR10's skærpede krav til klimaskærm, tekniske installationer og indeklima. Gladsaxe Kommune ønskede de udvendige geometrier bibeholdt af hensyn til det samlede byggeris harmoniske udtryk. Det medførte, at indergeometrien og de tekniske installationer i den nye bygning blev ændret markant. BR10-krav til øget ventilation og lavere energiforbrug er ensbetydende med, at etape 3 projekteredes med de nyeste teknologier inden for balanceret ventilation og lysstyringsanlæg.​​​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​