KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Nærum Gymnasium

Bygherre: Københavns Amt.

Kontakt: Ingen efter, at amterne blev nedlagt.

Strunge Jensen A/S' ydelser: VVS-rådgivning, fagtilsyn.

Andre tilknyttede teknikere:

Arkitekterne Dall og Lindhardtsen A/S

Konstruktioner: Jørgen Nielsens Tegnestue

El-installationer: Balslev A/S

Entreprenør: Flere (fagentrepriser).

Økonomiramme: 188 mio. kr.

Areal: Nybygning 14.000 m²

Periode: 2000-2004​

I år 2000 indbød Københavns Amt til arkitektkonkurrence i forbindelse med ønsket om at opføre et nyt gymnasium i Nærum. Det første nye gymnasium der er opført i Danmark gennem de seneste 19 år. Arkitektkonkurrencen blev vundet af Dall & Lindhardtsen A/S. Strunge Jensen A/S deltog som VVS–rådgivere sammen med arkitekten og 2 øvrige ingeniørfirmaer.

Gymnasiet er blevet opført efter de mest moderne principper, således at bygningen helt modsvarer kravet til nutidige undervis-ningsformer i gymnasiet. Byggeriet indeholder et 10-sporet gymnasium med idrætsfaciliteter. Opvarmning sker konventionelt med kon-vektorer. Hvert rum er udstyret med individuel rumstyring. Alle undervisningsrum og kontorer er udstyret med ventilation efter behov. Ventilering sker via 2 ventilationscentraler på hver 35.000 m³/h. I det meget store foyerområde (agoraen) i 3 etager sker ventilation som naturlig ventilation gennem en kombination af oplukkelige facade- og ovenlysvinduer. Her er bibliotek, kantine, åbne stu-diemiljøer, m.v. I faglokalerne findes en række ventilationsanlæg for procesudsugning. Alle tekniske anlæg styres via et CTS-anlæg. Det skal specielt nævnes, at der som noget nyt er indrettet et genlaboratorium til brug for undervisning, og vi har projekteret alle labo-ratorietekniske installationer.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk