Bygherre

Københavns Amt

Kontakt

Ingen efter, at amterne blev nedlagt

Strunge Jensen A/S' ydelser

VVS-rådgivning, fagtilsyn

Andre tilknyttede teknikere

Arkitekterne Dall og Lindhardtsen A/S

Konstruktioner: Jørgen Nielsens Tegnestue

El-installationer: Balslev A/S

Entreprenør

Flere (fagentrepriser)

Økonomiramme

188 mio. kr.

Areal

Nybygning 14.000 m²

Periode

2000 - 2004

Nærum Gymnasium

I år 2000 indbød Københavns Amt til arkitektkonkurrence i forbindelse med ønsket om at opføre et nyt gymnasium i Nærum. Det første nye gymnasium der er opført i Danmark gennem de seneste 19 år. Arkitektkonkurrencen blev vundet af Dall & Lindhardtsen A/S. Strunge Jensen A/S deltog som VVS–rådgivere sammen med arkitekten og 2 øvrige ingeniørfirmaer.

Gymnasiet er blevet opført efter de mest moderne principper, således at bygningen helt modsvarer kravet til nutidige undervis-ningsformer i gymnasiet. Byggeriet indeholder et 10-sporet gymnasium med idrætsfaciliteter. Opvarmning sker konventionelt med konvektorer. 

Hvert rum er udstyret med individuel rumstyring. Alle undervisningsrum og kontorer er udstyret med ventilation efter behov. Ventilering sker via 2 ventilationscentraler på hver 35.000 m³/h. I det meget store foyerområde (agoraen) i 3 etager sker ventilation som naturlig ventilation gennem en kombination af oplukkelige facade- og ovenlysvinduer. 

Her er bibliotek, kantine, åbne studiemiljøer, m.v. I faglokalerne findes en række ventilationsanlæg for procesudsugning. Alle tekniske anlæg styres via et CTS-anlæg. Det skal specielt nævnes, at der som noget nyt er indrettet et genlaboratorium til brug for undervisning, og vi har projekteret alle laboratorietekniske installationer.​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​