KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Roskilde Universitet

Bygherre: Roskilde Universitet

Kontakt: Ingeniør Andreas Skov Hansen

Strunge Jensen A/S’ ydelser: Ingeniørrådgivning

Arkitekt: Arkitema

Entrepriseform: Hovedentreprise

Anlægssum: ca. 9 mio. kr.

Størrelse: 1.150 m²

Periode: 2013-2014

Opgaven omfatter totalrenovering af bygning 21, Bachelorhuset. 85 % af bygningsarealet er blevet ombygget. Bygningen skal fremstå som et eksempel på en mulig transformation af RUCs oprindelige bygningsmasse til opfyldelse af fremtidens akademiske studiemiljø. Ombygningen omfatter en helt ny plandisponering og nye overflader, energirenovering ved efterisolering af tagfladen og etablering af nyt energieffektivt ventilations- og lysanlæg

samt nye IT- og elinstallationer med selektiv genanvendelse af brugbare eksisterende komponenter. Strunge Jensen A/S har udført forregistrering og analyse af eksisterende forhold, indeklimaanalyse og rentabilitetsberegninger, projektering og fagtilsyn.

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk