Bygherre

Solrød Kommune, Team Ejendomme

Kontakt

Teamleder Lene Stevnhoved

Strunge Jensen A/S' ydelser

Ingeniørrådgivning ifm forarbejder og projektering, fagtilsyn

Andre tilknyttede teknikere
​Arkitektarbejder: Arkitekterne KØGE a/s

Entreprenør

Georg Berg Entreprise A/S (totalentreprise)


Økonomiramme

Ca. 15 mio. kr.

Areal

Nybygning: 700 m2
​Ombygning: 1.065 m2

Periode

2012-2013

Uglegårdsskolen - nyt indskolingsafsnit

Solrød Kommune har besluttet at sammenlægge 2 kommuneskoler. I den forbindelse skal der opføres et nyt indskolingsafsnit, der skal fungere som både skole og SFO for 0.-3.klasser. Indskolingsafsnittet opføres i samme arkitektur som eksisterende bygninger, dels som ombygning af dele af eksisterende forhold, dels som tilbygning af undervisnings-/legelokaler med tilhørende kælder til teknik og opbevaring. 

Byggeriet indrettes funktionelt med mulighed for omstilling til skiftende funktionskrav og med løsninger som minimerer driftsudgifterne. Strunge Jensen A/S' ydelser omfatter registrering og opmåling af eksisterende forhold, tilretning af konkurren-ceprojekt i samarbejde med bygherren, samt projektering af alle konstruktioner og tekniske installationer.​

KONTAKT

​​Telefon: 56141030

E-mail: ingenioer@strunge.dk

LinkedIn: FØLG OS

ADRESSE

​​Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingeniører F.R.I.​​​

Stensbjergvej 1, 3. sal, 4600 Køge​

​CVR-nr.: 12565771​​​