KUNDEFOKUSERET, IDÉSKABENDE OG HELHEDSORIENTERET RÅDGIVNING

Uglegårdsskolen - nyt indskolingsafsnit

Bygherre: Solrød Kommune, Team Ejendomme

Kontakt: Teamleder Lene Stevnhoved

Strunge Jensen A/S' ydelser: Ingeniørrådgivning ifm forarbejder og projektering, fagtilsyn

Andre tilknyttede teknikere: Arkitektarbejder: Arkitekterne KØGE a/s

Entreprenør: Georg Berg Entreprise A/S (totalentreprise)

Økonomiramme: ca. 15 mio. kr.

Areal: Nybygning: 700 m², ombygning: 1.065 m²

Periode: 2012-2013​

Solrød Kommune har besluttet at sammenlægge 2 kommuneskoler. I den forbindelse skal der opføres et nyt indskolingsafsnit, der skal fungere som både skole og SFO for 0.-3.klasser. Indskolingsafsnittet opføres i samme arkitektur som eksisterende bygninger, dels som ombygning af dele af eksisterende forhold, dels som tilbygning af undervisnings-/legelokaler med tilhørende kælder til teknik og opbevaring. Byggeriet indrettes funktionelt med mulighed for omstilling til skiftende funktionskrav og med løsninger som minimerer driftsudgifterne. Strunge Jensen A/S' ydelser omfatter registrering og opmåling af eksisterende forhold, tilretning af konkurren-ceprojekt i samarbejde med bygherren, samt projektering af alle konstruktioner og tekniske installationer.​

Strunge Jensen A/S

Rådgivende Ingenioerer F.R.I.​

Telefon: 56 14 10 30

Telefax: 56 14 52 30​

ingenioer@strunge.dk